Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Ławy Mięsne – zieleniec przy ul. Św. Ducha

W roku 2015 rozpoczęła się realizacja zaprojektowanego i konsultowanego społecznie przez naszą organizację niewielkiego skweru „Ławy Mięsne”- projektu rewitalizującego zdewastowaną przestrzeń przy ul. Świętego Ducha w Gdańsku. Jest to efekt współpracy naszej organizacji z Zarządem Dróg i Zieleni, Fundacją Gdańską, Grupą Gdyby, Radą Dzielnicy Śródmieścia oraz samymi mieszkańcami. W ramach projektu zagospodarowaliśmy nieużytkowany piaskowy teren, będący pozostałością po prowadzonych pracach archeologicznych w tym miejscu. Na terenie pojawiła się trawa, ścieżki, niewielkie placyki oraz ławki.

PARTNERZY

Miasto Gdańsk

Rada Dzielnicy Śródmieście

Zarząd Dróg i Zieleni

Fundacja Gdańska

Grupa Gdyby

Related Projects