Ławy Mięsne – zieleniec przy ul. Św. Ducha

W roku 2015 rozpoczęła się realizacja zaprojektowanego i konsultowanego społecznie przez naszą organizację niewielkiego skweru „Ławy Mięsne”- projektu rewitalizującego zdewastowaną przestrzeń przy ul. Świętego Ducha w Gdańsku. Jest to efekt współpracy naszej organizacji z Zarządem Dróg i Zieleni, Fundacją Gdańską, Grupą Gdyby, Radą Dzielnicy Śródmieścia oraz samymi mieszkańcami. W ramach projektu zagospodarowaliśmy nieużytkowany piaskowy teren, będący pozostałością po prowadzonych pracach archeologicznych w tym miejscu. Na terenie pojawiła się trawa, ścieżki, niewielkie placyki oraz ławki.

PARTNERZY

Miasto Gdańsk

Rada Dzielnicy Śródmieście

Zarząd Dróg i Zieleni

Fundacja Gdańska

Grupa Gdyby

Related Projects