Strategia rewitalizacji obiektów handlu targowego z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzie polityki rozwoju lokalnego.

Celem projektu jest opracowanie strategii rewitalizacji targowisk przy współpracy z lokalnie działającymi podmiotami gospodarczymi na terenie targowiska w Oliwie. Działania mające miejsce w ramach projektu mają się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności obszaru poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej, przekształcenie koncepcji programowej oraz poprawę stanu estetycznego obiektów. Efektem tych działań ma być zwiększenie konkurencyjności targowiska w stosunku do sklepów sieciowych czy centrów handlowych oraz poprawa kondycji ekonomicznej targowiska.

PARTNERZY

Politechnika Gdańska

Akademia Sztuk Pięknych

Realizowane w ramach programu NCBiR: Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków” , GOSPOSTRATEG

logo-ncbir
Related Projects