Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Strategia rewitalizacji obiektów handlu targowego z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzie polityki rozwoju lokalnego.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej, operacyjnej strategii aktywizacji społeczno-ekonomicznej zdegradowanych obszarów targowych w Polsce. Opracowanie strategii jest odpowiedzią na pogłębiający się kryzys społeczno-ekonomiczny tradycyjnych przestrzeni handlu, takich jak targowiska czy hale targowe. Wynikiem projektu badawczego będzie dokument strategiczny zawierający kompleksowe zestawienie działań zmierzających do:

• poprawy poczucia bezpieczeństwa,
• zwiększenia atrakcyjności przestrzeni targowej,
• zwiększenie konkurencyjności przedmiotowego obiektu jako przestrzeni handlowej.

W ramach projektu zespół badawczy będzie chciał udowodnić następującą hipotezę: aktywizacja społeczno-ekonomiczna jest możliwa i skuteczna poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej, przekształcenie koncepcji programowej oraz poprawę stanu estetycznego rewitalizowanych obiektów przy współpracy w lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Obok niezbędnych badań przygotowawczych przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie i monitoring wynikających z niego rezultatów społeczno-ekonomicznych. Zakres pilotażowych działań to interwencja
architektoniczna, plastyczna, marketingowa oraz optymalizacja struktur organizacyjno- administracyjnych realizowane na terenie Targowiska „Polanki” w Gdańsku Oliwie. Działania związane z wdrożeniem projektu pilotażowego zakładają ścisłą współpracę z lokalnymi podmiotami gospodarczymi.

Planowanym rezultatem projektu pilotażowego jest wzmocnienie społeczno-gospodarczej pozycji zdegradowanego obiektu handlowego i podmiotów gospodarczych, których działalność związana jest z tym obiektem. Jednocześnie zespół badawczy będzie monitorował rezultaty ekonomiczne wybranych podmiotów gospodarczych oraz zmiany w sposobie funkcjonowania przestrzeni wynikające z wdrożenia. Projekt wdrożenia pilotażowego zostanie opracowany w oparciu o badania przygotowawcze obejmujące: analizy urbanistyczne, socjologiczne, ekonomiczne, wizerunkowe, funkcjonalne oraz badania rynku.

Wartość projektu: 2 535 000 PLN
Dofinansowanie projektu: 2 535 000 PLN

 

Projekt realizowany w ramach programu NCBiR: Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków” , GOSPOSTRATEG

Logo NCBR

PARTNERZY

imlogo
pg_poziome_logo_czarne
logo-asp
Related Projects