Strategia rewitalizacji obiektów handlu targowego z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzie polityki rozwoju lokalnego.

Celem projektu jest opracowanie kompleksowej, operacyjnej strategii aktywizacji społeczno-ekonomicznej zdegradowanych obszarów targowych w Polsce. Opracowanie strategii jest odpowiedzią na pogłębiający się kryzys społeczno-ekonomiczny tradycyjnych przestrzeni handlu, takich jak targowiska czy hale targowe. Wynikiem projektu badawczego będzie dokument strategiczny zawierający kompleksowe zestawienie działań zmierzających do:

• poprawy poczucia bezpieczeństwa,
• zwiększenia atrakcyjności przestrzeni targowej,
• zwiększenie konkurencyjności przedmiotowego obiektu jako przestrzeni handlowej.

W ramach projektu zespół badawczy będzie chciał udowodnić następującą hipotezę: aktywizacja społeczno-ekonomiczna jest możliwa i skuteczna poprzez wzbogacenie oferty kulturalnej, przekształcenie koncepcji programowej oraz poprawę stanu estetycznego rewitalizowanych obiektów przy współpracy w lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Obok niezbędnych badań przygotowawczych przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie i monitoring wynikających z niego rezultatów społeczno-ekonomicznych. Zakres pilotażowych działań to interwencja
architektoniczna, plastyczna, marketingowa oraz optymalizacja struktur organizacyjno- administracyjnych realizowane na terenie Targowiska „Polanki” w Gdańsku Oliwie. Działania związane z wdrożeniem projektu pilotażowego zakładają ścisłą współpracę z lokalnymi podmiotami gospodarczymi.

Planowanym rezultatem projektu pilotażowego jest wzmocnienie społeczno-gospodarczej pozycji zdegradowanego obiektu handlowego i podmiotów gospodarczych, których działalność związana jest z tym obiektem. Jednocześnie zespół badawczy będzie monitorował rezultaty ekonomiczne wybranych podmiotów gospodarczych oraz zmiany w sposobie funkcjonowania przestrzeni wynikające z wdrożenia. Projekt wdrożenia pilotażowego zostanie opracowany w oparciu o badania przygotowawcze obejmujące: analizy urbanistyczne, socjologiczne, ekonomiczne, wizerunkowe, funkcjonalne oraz badania rynku.

Wartość projektu: 2 535 000 PLN
Dofinansowanie projektu: 2 535 000 PLN

 

Projekt realizowany w ramach programu NCBiR: Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków” , GOSPOSTRATEG

Logo NCBR

PARTNERZY

imlogo
pg_poziome_logo_czarne
logo-asp
Related Projects