Strategia regeneracji targowisk

„Strategia regeneracji targowisk” jest dokumentem, który powstał w wyniku trwającego w latach 2018-2022 projektu Strategia rewitalizacji obiektów handlu targowego z wykorzystaniem metody społecznego katalizatora przedsiębiorczości, repozycjonowania marki oraz placemakingu jako narzędzie polityki rozwoju lokalnego. 

Celem projektu było zbadanie kondycji organizacyjnej i ekonomicznej targowisk w miastach wojewódzkich w Polsce. Razem z naszymi partnerami Politechniką Gdańską oraz Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku weryfikowaliśmy tezę, iż regeneracja terenów targowych wymaga zintegrowanego podejścia łączącego w sobie działania przestrzenne, społeczne oraz wizerunkowe przy jednoczesnym zapewnieniu partycypacji społecznej na każdym etapie.

Strategia jest dokumentem, którego docelowymi odbiorcami są przedstawiciele samorządów, władz miejskich oraz pracownicy jednostek miejskich, których działalność związana jest z przestrzeniami handlu targowego w mieście. Do lektury zachęcamy jednak wszystkich, którym bliskie są targowiska miejskie i troska o ich przyszłość. 

Z tekstu można się dowiedzieć o: 

  • zagrożeniach oraz możliwościach stojących przed targowiskami miejskimi 
  • kondycji targowisk miejskich w miastach wojewódzkich  
  • propozycji działań, które wspomogą regenerację targowisk 

Strategię wzbogaciliśmy o matrycę, która w prosty sposób ilustruje działania opracowane w ramach programu regeneracji targowisk. 

Partnerzy projektu: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Politechnika Gdańska, współpraca merytoryczna ZTM Katowice. 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu NCBiR: Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków” , GOSPOSTRATEG

Logo NCBR
Related Projects