Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Uchwała Krajobrazowa Gdańska i Sopotu

W latach 2017-2020 braliśmy czynny udział w pracach związanych z wdrażaniem i opracowywaniem Uchwały Krajobrazowej dla Gdańska i Sopotu. W ramach naszych działań prowadziliśmy konsultacje społeczne oraz warsztaty edukacyjne związane z tematyką porządku w przestrzeni miejskiej.
Wspólnie z Miastem Gdańsk przygotowaliśmy Przewodnik po Uchwale Krajobrazowej Gdańska oraz Poradnik “Szyld gdański”.

PARTNERZY

Miasto Gdańsk
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Miasto Sopot

Related Projects