Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zapytania ofertowe

Tytuł zamówienia:

Zbadanie skuteczności metody placemakingu i urban rebrandingu w procesie rewitalizacji zdegradowanych obiektów targowych.

Celem zadania jest wdrożenie pilotażowego programu zmian Targowiska Polanki w Oliwie oraz ocena skuteczności programu w kontekście ożywienia kulturalnego oraz gospodarczego podmiotów prowadzących działalność handlową na terenie targowiska. Program pilotażowy został opracowany przez konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Politechnika Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.Formularz oferty

2.Wzor umowy

3.Umowa powierzenia i przetwarzania danych osobowych

Pozostałe załączniki

Projekt realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków”, GOSPOSTRATEG.