BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zapytania ofertowe

Tytuł zamówienia:

Zbadanie skuteczności metody placemakingu i urban rebrandingu w procesie rewitalizacji zdegradowanych obiektów targowych.

Celem zadania jest wdrożenie pilotażowego programu zmian Targowiska Polanki w Oliwie oraz ocena skuteczności programu w kontekście ożywienia kulturalnego oraz gospodarczego podmiotów prowadzących działalność handlową na terenie targowiska. Program pilotażowy został opracowany przez konsorcjum w składzie: Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Politechnika Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.Formularz oferty

2.Wzor umowy

3.Umowa powierzenia i przetwarzania danych osobowych

Pozostałe załączniki

Projekt realizowany w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków”, GOSPOSTRATEG.