Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

MIASTO TWORZĄ LUDZIE
Dążymy do tego by naszą przestrzeń uczynić prawdziwie miejską - by tętniła życiem, była harmonijna, przyjazna i czysta.
ROZMAWIAMY O MIEŚCIE
Przeprowadzamy konsultacje dotyczące przestrzeni publicznych, starając się znaleźć się optymalne rozwiązania dla wszystkich użytkowników.
BUDUJEMY TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA
Organizujemy niestandardowe akcje, tworząc nowy wizerunek i nadając nową jakość zdegradowanym przestrzeniom.
im-logo-bw

Prowadzimy działania na rzecz

poprawy przestrzeni publicznej

Naszą ambicją jest przekształcanie przestrzeni publicznej w mieście oraz ożywienie uczestnictwa społecznego w pielęgnowaniu i kształtowaniu ładu przestrzennego, a w szczególności przestrzeni publicznych.

Dążymy do tego by przestrzeń publiczną uczynić prawdziwie miejską – by była ona tętniąca życiem, realizowała potrzeby wielu grup społecznych, by była harmonijna, czysta, dostępna dla wszystkich i kształtująca poczucie przynależności.

Zobacz co już zrobiliśmy

Inicjatywa Miasto prowadzi bezpośrednie działania na rzecz poprawy przestrzeni publicznej. Poprzez negocjacje z zastanymi w danym miejscu podmiotami: mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi proponujemy wspólne działania na rzecz poprawy jakości danej przestrzeni.

Tworzymy wielobranżowe programy łączące realizację projektów architektoniczno-urbanistycznych z programami o charakterze społecznym.

Park Świętopełka

piknik

Gdynia Design Days

gdy

Festiwal Narracje

1

Dołącz do nas!

Chcesz razem z nami przekształcać i ożywiać przestrzenie miejskie?

Realizujemy projekt w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków”, GOSPOSTRATEG.