MIASTO TWORZĄ LUDZIE
Dążymy do tego by naszą przestrzeń uczynić prawdziwie miejską - by tętniła życiem, była harmonijna, przyjazna i czysta.
ROZMAWIAMY O MIEŚCIE
Przeprowadzamy konsultacje dotyczące przestrzeni publicznych, starając się znaleźć się optymalne rozwiązania dla wszystkich użytkowników.
BUDUJEMY TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA
Organizujemy niestandardowe akcje, tworząc nowy wizerunek i nadając nową jakość zdegradowanym przestrzeniom.

Prowadzimy działania na rzecz

poprawy przestrzeni publicznej

Naszą ambicją jest przekształcanie przestrzeni publicznej w mieście oraz ożywienie uczestnictwa społecznego w pielęgnowaniu i kształtowaniu ładu przestrzennego, a w szczególności przestrzeni publicznych.

Dążymy do tego by przestrzeń publiczną uczynić prawdziwie miejską – by była ona tętniąca życiem, realizowała potrzeby wielu grup społecznych, by była harmonijna, czysta, dostępna dla wszystkich i kształtująca poczucie przynależności.

Zobacz co już zrobiliśmy

Inicjatywa Miasto prowadzi bezpośrednie działania na rzecz poprawy przestrzeni publicznej. Poprzez negocjacje z zastanymi w danym miejscu podmiotami: mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi proponujemy wspólne działania na rzecz poprawy jakości danej przestrzeni.

Tworzymy wielobranżowe programy łączące realizację projektów architektoniczno-urbanistycznych z programami o charakterze społecznym.

Park Świętopełka

Gdynia Design Days

Festiwal Narracje

Dołącz do nas!

Chcesz razem z nami przekształcać i ożywiać przestrzenie miejskie?

Serwis zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

logotypy