Skwer za Murami

Projekt ożywienia i rekonstrukcji zdegradowanego obszaru w pobliżu Teatru Szekspirowskiego zwanego „Skwerem za murami”. Zrewitalizowanej przestrzeni nadano funkcję rekreacyjną poprzez wykorzystanie i poprawę istniejących elementów, uzupełnienie zieleni i małej architektury oraz przywrócenie funkcji placu zabaw. Cały projekt przeprowadzony był w formie wolontariatu pracowniczego. Inicjatywa Miasto odpowiedzialna była za opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru oraz projekt i montaż elementów małej architektury, w tym naszych autorskich ławek.

PARTNERZY

Fundacja Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
Grupa LOTOS S.A.
Regionalne Centrum Wolontariatu
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Related Projects