Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Skwer za Murami

Projekt ożywienia i rekonstrukcji zdegradowanego obszaru w pobliżu Teatru Szekspirowskiego zwanego „Skwerem za murami”. Zrewitalizowanej przestrzeni nadano funkcję rekreacyjną poprzez wykorzystanie i poprawę istniejących elementów, uzupełnienie zieleni i małej architektury oraz przywrócenie funkcji placu zabaw. Cały projekt przeprowadzony był w formie wolontariatu pracowniczego. Inicjatywa Miasto odpowiedzialna była za opracowanie koncepcji zagospodarowania skweru oraz projekt i montaż elementów małej architektury, w tym naszych autorskich ławek.

PARTNERZY

Fundacja Gdańska
Gmina Miasta Gdańsk
Grupa LOTOS S.A.
Regionalne Centrum Wolontariatu
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

Related Projects