Na Miejscu – Park Świętopełka

Największym do tej pory prowadzonym przez nasze stowarzyszenie działaniem jest rozpoczęty w 2014r. proces społecznej rewitalizacji zaniedbanego zieleńca miejskiego w sercu gdańskiego Głównego Miasta przy ul. Szerokiej, popularnie nazywanym Park Świętopełka.

Jest to jeden z bliźniaczych projektów realizowanych w ramach projektu: Społeczna rewitalizacja przestrzeni z wykorzystaniem strategii Placemakingu, (Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.) Ma on pobudzić mieszkańców do korzystania z już istniejącej przestrzeni publicznej.

Projekt ten, rozpoczęliśmy w 2014 we współpracy z lokalną społecznością i instytucjami (Gdańska Galeria Miejska, Zarząd Dróg i Zieleni). Z początku polegał on na organizacji miejskich wydarzeń – pikników, by pokazać społeczności lokalnej że ta przestrzeń , taka jaka jest, jest szalenie interesująca i obdarzona ogromnym potencjałem.

W 2015 roku, po otrzymaniu grantu, rozpoczęliśmy proces konsultacji społecznych poświęconych przyszłości i rozwojowi tego miejsca. Dotacja pozwoliła nam na przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych oraz opracowanie strategii przekształceń dotyczących tego obszaru. Dodatkowo dotacja będzie przeznaczona na dalsze rozwijanie tego miejsca i konsolidowanie grupy wsparcia na rzecz rozwoju Parku Świętopełka.

W ciągu trwania projektu odbyło się 15 spotkań, z czego 9 z mieszkańcami. W trakcie spotkań rozmawialiśmy o potrzebach różnych grup społecznych, o obawach mieszkańców, mediowaliśmy konflikty, poszukiwaliśmy kompromisu między różnymi perspektywami. Projekt spotkał się ze znaczącym zainteresowaniem społeczności lokalnej, lokalnych mediów (Gazeta Wyborcza oraz portal Trojmiasto.pl). Ze względu na spore zainteresowanie społeczne projekt otrzymał oficjalne wsparcie organizacyjne Prezydenta Miasta Gdańska, otrzymał oficjalne wsparcie Rady Dzielnicy Śródmieście. W projekt zaangażowali się również jako uczestnicy warsztatów radni Rady Miasta Gdańska oraz Rady Dzielnicy Śródmieście.

Planowanym rezultatem projektu jest opracowanie strategii rozwoju miejsca – zarówno przestrzennego w postaci projektu zagospodarowania jak i kulturowego, koncepcji animacji wydarzeń miejskich dla danej lokalizacji, które będą integrować społeczność lokalną.

PARTNERZY

Miasto Gdańsk

Rada Dzielnicy Śródmieście

Zarząd Dróg i Zieleni

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

logotypy
Related Projects