MIASTO TWORZĄ LUDZIE
Dążymy do tego by naszą przestrzeń uczynić prawdziwie miejską - by tętniła życiem, była harmonijna, przyjazna i czysta.
ROZMAWIAMY O MIEŚCIE
Przeprowadzamy konsultacje dotyczące przestrzeni publicznych, starając się znaleźć się optymalne rozwiązania dla wszystkich użytkowników.
BUDUJEMY TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA
Organizujemy niestandardowe akcje, tworząc nowy wizerunek i nadając nową jakość zdegradowanym przestrzeniom.
im-logo-bw

Prowadzimy działania na rzecz

poprawy przestrzeni publicznej

Naszą ambicją jest przekształcanie przestrzeni publicznej w mieście oraz ożywienie uczestnictwa społecznego w pielęgnowaniu i kształtowaniu ładu przestrzennego, a w szczególności przestrzeni publicznych.

Dążymy do tego by przestrzeń publiczną uczynić prawdziwie miejską – by była ona tętniąca życiem, realizowała potrzeby wielu grup społecznych, by była harmonijna, czysta, dostępna dla wszystkich i kształtująca poczucie przynależności.

Zobacz co już zrobiliśmy

Inicjatywa Miasto prowadzi bezpośrednie działania na rzecz poprawy przestrzeni publicznej. Poprzez negocjacje z zastanymi w danym miejscu podmiotami: mieszkańcami, przedsiębiorcami, instytucjami samorządowymi proponujemy wspólne działania na rzecz poprawy jakości danej przestrzeni.

Tworzymy wielobranżowe programy łączące realizację projektów architektoniczno-urbanistycznych z programami o charakterze społecznym.

Park Świętopełka

piknik

Gdynia Design Days

gdy

Festiwal Narracje

1

Dołącz do nas!

Chcesz razem z nami przekształcać i ożywiać przestrzenie miejskie?

Realizujemy projekt w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój polski w warunkach globalizujących się rynków”, GOSPOSTRATEG.